Privacyverklaring

De deelnemers geven BD myShopi uitdrukkelijk toestemming om, met naleving van de wettelijke bepalingen (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens) de persoonlijke gegevens die werden medegedeeld aan te wenden voor het desbetreffende, door de gebruiker gekozen, doel. Dit kan het volgende zijn: een contactopname, een aanvraag tot prijsofferte, een inschrijving op de nieuwsbrief of het doorsturen van een opmerking/suggestie.

Benieuwd naar een gepersonaliseerde strategie voor uw folderdistributie?

Vraag een offerte aan

Contacteer ons voor creatieve of digitale oplossingen op maat. 

Contact

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief